Praca

W związku z rozwojem firmy poszukujemy pracowników z doświadczeniem w branży odlewniczej i obróbczej, specjalistów, jak również osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje.

Osoby zainteresowane pracą w Wulkan SA prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@wulkansa.com.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wulkan SA w celu rekrutacji, jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."

  1. „Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WULKAN SA z siedzibą w Częstochowie przy ul. Tartakowej 31/33 adres e-mail: rekrutacja@wulkansa.com.pl.”
  2. „Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraził/a Pan/Pani stosowną zgodę w treści swojej aplikacji.”
  3. „Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.”
  4. „Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.”
  5. ”Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu nie dłużej niż przez 30 miesięcy od dnia ich przekazania.”
  6. ”W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e‑mail rekrutacja@wulkansa.com.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”
  7. „Pani/Pan ma prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania.”
  8. ”Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i wszystkie przesłane aplikacje. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. 

    Zawsze powtarzam, że firma to przede wszystkim ludzie. Chciałbym, żeby Wulkan był wielopokoleniowy, żeby ojciec przyprowadzał syna, któremu ułatwimy studia, naukę języków obcych i dobrze zapłacimy."

Janusz Zatoń

Janusz Zatoń
Przewodniczący Rady Nadzorczej