Technologia

W WULKAN SA stosowane są następujące technologie:
 - metal - proces żeliwiakowy,
 - formowanie bezskrzynkowe (wysokie naciski) z pionowym podziałem form - wg technologii DISA,
 - rdzenie -"hot-box" - metoda gorącej rdzennicy, głównie rdzenie skorupowe (metoda Croninga).

Topialnia

Do wytopu żeliwa służą dwa żeliwiaki o średnicy 700 mm z podgrzewanym dmuchem i instalacją suchego odpylania.

Przygotowanie mas formierskich

Masa formierska powstaje przy użyciu w pełni zautomatyzowanej stacji przerobu mas. Działa ona w oparciu o mieszarkę pobocznicową MPO90 oraz system Sensor Control do kontroli parametrów masy.

Formowanie, zalewanie, wybijanie, oczyszczanie

Formowanie odbywa się na dwóch liniach formierskich: DISA 2110 Mk3 oraz DISA D1 wyposażonych w dwa bębny rotacyjne do wybijania odlewów.
Zalewanie form prowadzone jest poprzez system rynien z grawitacyjnym przepływem i zbiorniki zalewarek zatyczkowych - rozwiązanie spółki Wulkan. Proces zalewania form oraz dozowanie modyfikatora są sterowane automatycznie z wykorzystaniem systemu kamer.
Oczyszczanie odlewów odbywa się w zautomatyzowanych oczyszczarkach śrutowych.Rdzeniarnia

Produkcja rdzeni odbywa się metodą gorącej rdzennicy. Wykonywane są głównie rdzenie skorupowe.

Dział obróbki

Dział obróbki Wulkan SA zajmuje się obróbką skrawaniem odlewów żeliwnych wyprodukowanych w naszym zakładzie oraz produkcją oprzyrządowania odlewniczego na własne potrzeby. Dzięki połączeniu zaawansowanych technik projektowania z precyzyjnym wykonawstwem tych projektów potrafimy obrobić najbardziej skomplikowane kształty zewnętrzne i wewnętrzne.
Dział należy do najnowocześniejszych w Polsce. Dysponuje innowacyjną technologią projektowania, wykonywania i kontrolowania oprzyrządowania odlewniczego (modele, rdzennice, itp.).

Wyposażenie działu obróbki stanowią między innymi obrabiarki:
 - tokarki CNC,
 - centra tokarskie 2-wrzecionowe CNC,
 - centra obróbcze CNC,
 - specjalistyczne maszyny obróbcze.

Nasi projektanci pracują z wykorzystaniem programów do projektowania brył w układzie 3D, między innymi Unigraphics, SolidWorks i SolidEdge.
Biuro wyposażone jest również w program EdgeCAM, który służy do programowania pracy obrabiarek - centrów obróbczych CNC.