Dla Akcjonariuszy

WULKAN SA
ul. Tartakowa 31/33
42-200 Częstochowa, Polska
Sąd Rejonowy w Częstochowie
XVII Wydział Gospodarczy
KRS 0000140733
NIP 573-00-40-380
Ka­pi­tał za­kła­do­wy spół­ki: 4.710.000,00 PLN - wpłacony w całości

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Nr 71 (5961), Poz. 18227